Evet değerli okuyucularımız bu günkü yolculuğumuzun konusu Venüs Gezegeni olacaktır. Venüs Gezegen’inin temel özelliklerini ve yapısını hep birlikte öğrenmiş bulunacağız hadi başlayalım ama bu yolculuk sırasında uzay gemisini terk etmek yok tamam mı? Anlaştık o zaman başlayalım.

Venüs Gezegen’inin temel özellikleri nelerdir?

Venüs Gezegeni Merkür ve Dünya’nın arasında bir yol takip etmektedir. Ve tıpkı diğer gezegenlerde olduğu Venüs Gezegeni de Güneş ışıklarının yansımasıyla parlamaktadır. Ama bir fark vardır ki Venüs Gezegeni diğer gezegenlerden daha fazla parlamaktadır. Diğer gezegenlerden daha fazla parlamasının nedeni ise Dünya’ya daha yakın olması ve bulutların parlak bir yapıya sahip olmasından kaynaklanmaktadır.

Venüs Gezegeninin sahip olduğu atmosferin kalınlığının fazla olmasından dolayı Güneş ışınlarının %76’ısın geri yansıtmaktadır.

Dünya’ya en yakın gezegen Ay’dan sonra Venüs Gezegenidir. Venüs Gezegenini diğer gezegenlerden ayıran ilginç ve farklılıkları bulunmaktadır;

 1. Güneşin etrafında dönerken kat ettiği hız kendi etrafında dönerken kat ettiği hızdan daha fazladır. Yani Güneş etrafında dönme süresi 224 günken kendi etrafında dönme süresi ise 243 gündür.
 2. Venüs Gezegeni dışında kalan gezegenlerde saat yönünde gerçekleşirken Venüs Gezegeni tüm bu gezegenlerin aksine saat yönünün tam tersine ve oldukça yavaş bir şekilde dönmektedir.
 3. Venüs Gezegeni çıplak gözle görülmektedir fakat yüzeyinin incelenmesi çıplak gözle incelenmesi mümkün değildir. Bu durumun nedeni de yüksek yoğunluğa sahip olmasıdır. % 93 oranında sahip Karbondioksit, % 2 oranında ise Azot ve biraz daha az miktarda gazların oluşturduğu atmosferden meydana gelmektedir.
 4. Gelen Güneş ışınlarını tıpkı bir aynayı andıran özellikte geri yansıtmaktadır.
 5. Hayvan ve bitkilerin Venüs Gezegeninde yaşamlarını sürdürme imkanına sahip değildir; çok sıcak, susuz ve oksijensiz bir ortamdır.

Venüs Gezegeni Temel Özellikleri nelerdir?

Venüs Gezegeninin dikkate alınacak bir manyetik alana sahip değildir. Güneş rüzgarı ile iyonosfer arasında bir şok oluşturacak biçimde etkileşim göstermektedir. Venüs Gezegeninde var olan atmosferde hidrojen bulunmaktadır. İzotop dağılımına bakılarak bu hidrojenin Güneş kaynaklı olduğu belirlenmiştir. Venüs Gezegeni atmosferinde küçük oranda hidroklorik asit, hidroflorik asit, iyot ve brom bulunmaktadır.

Venüs gezegeninin bilinen fiziksel özellikleri şu şekildedir:

 • Kütlesi 4.867.320.000.000.000 milyar kilogramdır ve bu oran  Dünya’nın 0.815 kadarına denk gelmektedir.
 • Ekvator ve kutup çaplarına baktığımız zaman ise, 12104 kilometredir.
 • Ekvatoral çevresi ise toplamda 38025 kilometredir.
 • Gezegenin yerçekiminden kurtulmak için gereken hız 10,36 km/s’tir.
 • Yörüngedeki hızı ise 35,02 km/s’tir.
 • Yörünge uzaklığı, 108.209.475 kilometredir (0,73 AU).
 • Dünyadan uzaklığı 41.400.000 kilometredir (0,28 AU).
 • Yüzey sıcaklığı 462 0C’dir.
venüs gezegeni
venüs gezegeni

Güneş Sistemin Venüs Gezegeni konumu nasıldır?

Venüs Gezegenini özel kılan bazı özellikler bulunmaktadır. Venüs Gezegenin kendine has fizistrospedi parçalama ve trospinakolitan perazmına sahiptir.

 1. Yüzey ısısı en yüksek gezegendir.
 2. Kendi ekseninde ters dönmektedir.
 3. Dünyaya uzaklık bakımından en yakın gezegendir.
 4. Güneş sistemi incelendiğinde en parlak zemine sahip gezegendir.
 5. Güneş sistemindeki yoğunluğu en fazla olan gezegendir.
 6. Merak duygusunu uyandıran ve en çok uzay aracı gönderilen gezegendir.

Günümüze ulaşan bilgilere göre en eski, gökbilimsel belge olan ve MÖ. 7. Yüzyıla uzanan, ammisaduga tabletinde Babillerin, MÖ 1700-1400 yılları arasında yapmış oldukları gözlemlere göre Venüs Gezegeninden bahsedilmektedir.

Film sitemize davetlisiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here